Oferowane usługi:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych i dokumentów ZUS,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • obsługa kadrowo-płacowa (obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS),
 • sprawozdania statystyczne dla celów GUS,
 • rozliczenia roczne,
 • bezpłatna pomoc przy zakładaniu firm dla potencjalnych klientów,
 • konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne.